Akcjonariusz

Dane jedynego akcjonariusza:

 

GRUPA STALMOT SPÓŁKA AKCYJNA
Numer KRS 0000374327

 

Kontakt z akcjonariuszem:
sekretariat.olsztyn@stalmot.com

 

Dla akcjonariuszy:

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 15.07.2020r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 12.08.2020r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 27.08.2020r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 11.09.2020r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 28.09.2020r.